Fundació Gabriel Alomar

La Fundació Centre d’Estudis Socials i Desenvolupament Gabriel Alomar nasqué l’any 2006 amb l’objectiu prioritari de fomentar el coneixement i la difusió del pensament socialista. S’inicià l’any 2002 com a associació, i quatre anys més tard es transformà en fundació.

Pretén generar un espai de diàleg i de reflexió, un marc on les persones de pensament progressista puguin compartir les seves aportacions. Un mitjà per impulsar un debat actiu per tal de donar respostes innovadores als reptes que planteja la societat balear d’avui.

Inspirats en la figura de l’intel·lectual mallorquí Alomar i Villalonga, la Fundació és també un centre de promoció de la cultura i de la identitat de les Illes Balears, i que al temps participa en projectes de cooperació cultural d’àmbit europeu. Conscients del valor del coneixement de la cultura socialista, la Fundació és també un punt de gestió documental i centre d’investigació del pensament socialista a les Illes Balears.

Evento relacionado: